Notícies

Et mantenim al dia de les novetats en tràmits de naixements

Post 9: Drets de famílies amb nadons prematurs

21.06.21 

La legislació de referència és el Reial decret 295/2009, de 6 de març, pel qual es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, per a tot el territori espanyol. Els períodes de temps de permís de maternitat contemplats en la casuística que recull aquest RD poden veure's millorats en funció del que s'estableix per la legislació específica de cada Comunitat Autònoma sobre aquest tema, pel conveni vigent en l'empresa en la qual treballi la mare, o per negociació particular de l'empleada amb la seva empresa.

1. Part prematur amb permís de maternitat sense interrupció: Setze setmanes de permís ordinari més els dies que el bebè estigui ingressat a l'hospital (amb un màxim de tretze setmanes i sempre que el bebè estigui ingressat més de 7 dies) més les setmanes addicionals segons cas específic.
2. Part prematur amb permís de maternitat amb interrupció: El mateix nombre total de dies que el cas A, tenint en compte que en el cas de parts prematurs es pot suspendre el gaudi de la baixa per maternitat transcorregudes les primeres sis setmanes de descans obligatori i reprendre les setmanes restants una vegada que el nen és donat d'alta. Aquesta interrupció no és incompatible amb les setmanes addicionals segons cas específic (Art. 8.9 del RD 295/2009).
3. Part únic més naixement amb pes per sota de 2.200 grams:post 8
Al permís de maternitat del cas general són acumulables les setmanes addicionals per discapacitat del fill (Art. 8.7 del RD 295/2009). Així el permís de maternitat del cas general es veuria incrementat en: + 2 setmanes per risc de discapacitat per pes al naixement menor de 2.200 grams. L'administració aplica els barems del RD 504/2007 per a presumir el grau de discapacitat en els menors de 3 anys. Es presumeix la discapacitat si hi ha un grau 1 moderat; l'Administració està reconeixent aquest grau de discapacitat als bebès nascuts amb un pes inferior a 2.200 g.
4. Part múltiple més naixement amb pes per sota de 2.200 grams: En aquest cas, si els nens estan ingressats després de néixer se li afegirà al període de baixa els dies que estiguin ingressats (amb un màxim de 13 setmanes i sempre que el bebè estigui ingressat més de 7 dies). Si els germans estan ingressats simultàniament, es computaran els dies addicionals com en el cas general, no es podrà computar el període addicional per cada fill; això és, el període de temps no és acumulable en funció del nombre de fills, és independent d'aquesta xifra. Al permís de maternitat del cas general seran acumulables les setmanes addicionals per part múltiple (Art. 8.3 del RD 295/2009) i per naixement amb baix pes (Art. 8.7 del RD 295/2009). Així el permís de maternitat ordinari es veuria incrementat en:

+ 2 setmanes per cada fill en cas de part múltiple a partir del segon.

+ 2 setmanes per risc de discapacitat per pes al naixement menor de 2.200 grams de cada nen. L'administració aplica els barems del RD 504/2007 per a presumir el grau de discapacitat en els menors de 3 anys. Es presumeix la discapacitat si hi ha un grau 1 moderat; l'Administració l'està reconeixent als de menys de 2.200 g.

April 20, 2022

LA IMATGE DEL TEU NEN A LES XARXES SOCIALS… NORMAL, HABITUAL… HAIG D'EVITAR-HO?

LA IMATGE DEL TEU NEN A LES XARXES SOCIALS… NORMAL, HABITUAL… HAIG D'EVITAR-HO? Des del minut 0 estem ja amb càmera en mà: el seu somriure, la seva mirada, un badall, un plor… volem capturar cada moment d'aquesta preciosa nova vida que tenim al nostre costat. Tan senzill com un clic, tan innocent com voler-ho compartir contra vent i marea.…