Notícies

Et mantenim al dia de les novetats en tràmits de naixements

Post 10: Conciliació de la vida familiar i laboral

16.07.21 

La conciliació de la vida personal, familiar i laboral constitueix un dels principals reptes als quals s'enfronta la societat espanyola i és que, la irrupció del coronavirus ha deixat al descobert la necessitat que existeix de trobar un equilibri entre la vida personal, laboral i familiar.

Fa 20 anys, el Govern de José María Aznar va aprovar la primera llei sobre conciliació a Espanya. Així, el 5 de novembre de 1999 va entrar en vigor la Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, amb l'objectiu de flexibilitzar els permisos de maternitat, l'equiparació de la maternitat biològica amb l'adoptiva, la prohibició d'acomiadament per embaràs i la creació d'una nova prestació econòmica per risc durant aquest.

Seguint amb l'evolució de la conciliació a Espanya, vuit anys després, el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero va fer un altre pas endavant en el que a conciliació es refereix i va impulsar la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.mare treb

Aquest segon avanç legislatiu, amb la igualtat com a eix transversal, obligava a les empreses de més de 250 empleats a negociar amb els agents socials plans d'igualtat, ampliava el permís de maternitat en casos de part prematur, ampliació del permís de paternitat i bonificacions a treballadors autònomes; exempcions a la Seguretat Social i el subsidi de maternitat per a les menors de 21.

Actualment ens trobem en el que anomenem la tercera generació de la conciliació. La primera va començar a la fi del segle XX i s'adscriu amb l'aprovació de la llei per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.

La segona se situa l'any 2007 amb la Llei d'Igualtat i la tercera que va començar entorn dels anys 2010 – 2012. Si en les dues primeres, el focus de la conciliació es va posar en la família i en la igualtat, en la tercera apunta a tots els grups d'interès i té un eix més transversal. Engloba família, igualtat, però també a les noves generacions com la millenial o la generació Z, les persones amb diversitat funcional i altres col·lectius vulnerables…

En aquest últim any s'han passos s'han donat en favor de la conciliació i s'ha notat un important avanç en matèria de conciliació.

Ha estat a través d'àmbits com els permisos de paternitat, el dret a la desconnexió digital, nova normativa d'igualtat, millores legislatives en l'àmbit de la criança positiva o teletreball.

April 20, 2022

LA IMATGE DEL TEU NEN A LES XARXES SOCIALS… NORMAL, HABITUAL… HAIG D'EVITAR-HO?

LA IMATGE DEL TEU NEN A LES XARXES SOCIALS… NORMAL, HABITUAL… HAIG D'EVITAR-HO? Des del minut 0 estem ja amb càmera en mà: el seu somriure, la seva mirada, un badall, un plor… volem capturar cada moment d'aquesta preciosa nova vida que tenim al nostre costat. Tan senzill com un clic, tan innocent com voler-ho compartir contra vent i marea.…